Bechtle start boekjaar 2017 met dubbele groeicijfers

Bechtle AG heeft een zeer indrukwekkende start in het boekjaar 2017 gemaakt. Ondanks de hoge referentiewaarden uit hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet met 13,9 % naar € 803,1 miljoen. De omzetgroei is in Duitsland en daarbuiten gelijk behaald en is ook gelijk verdeeld over de twee segmenten IT-Systeemhuis & Managed Services en IT-eCommerce. De winst voor belastingen (EBT) steeg in het eerste kwartaal met 16,9 % naar € 31,5 miljoen.

De EBT-marge ligt bij 3,9 %, wat zeer goed is voor het eerste kwartaal. Op 31 maart werkten er 7.708 medewerkers bij Bechtle, een stijging van 6,0 % in vergelijking met het vorig jaar. “Met een indrukwekkend eerste kwartaal sluit Bechtle naadloos aan op de geweldige prestaties van de afgelopen jaren. Wij zijn vooral erg blij dat alle bedrijfsonderdelen bijgedragen hebben aan de sterke cijfers,” legt Thomas Olemotz (foto), de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bechtle uit.

Groei ondersteunt door breed oplossingsportfolio In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services stegen de omzetcijfers met 14,8 % naar € 563,3 miljoen. Bij de systeemhuizen in Zwitserland en Oostenrijk was er een zeer sterke groei met 23,4 %. De Duitse systeemhuizen vergroten hun omzet met 13,5 %. De vraag naar toekomstgerichte IT-architecturen bij de klant on-site of als service was groot. Ook applicatie-oplossingen en cloud-business zijn verder gegroeid. De EBIT klom daarom onevenredig met 23,2 % naar € 22,8 miljoen. De EBIT-marge steeg van 3,8 % naar 4,0 %.

E-Commerce groeit met twee cijfers

De omzet in het segment IT-eCommerce groeide met 11,9 % naar € 239,8 miljoen. In Duitsland klom de omzet met 17,1 % omhoog en bij de buitenlandse dochtermaatschappijen steeg de omzet naar 10,1 %. Bijna alle dochterondernemingen hebben aan de groei bijgedragen. De EBIT steeg in het eerste kwartaal 2017 met 6,8 % naar € 9,0 miljoen. De EBITmarge ligt met 3,8 % op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar (in 2016: 3,9 %).

Meer medewerkers om toekomstige groei veilig te stellen Bechtle had op 31 maart 2017 in totaal 7.708 medewerkers. Ten opzichte van vorig jaar is dat een toename van 439 personen oftewel 6,0 %. De toename van het aantal medewerkers is vooral te danken aan nieuwe medewerkers. Het aantal trainees is in vergelijking met vorig jaar met bijna 10 % naar 479 jonge mensen gestegen. Training is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor HRM bij Bechtle. Het uitbreiden van het aantal medewerkers moet dit jaar gecontinueerd worden. Momenteel heeft Bechtle ca. 500 vacatures.

Nieuwe investeringen in 2017

De Raad van Bestuur bevestigt de prognose voor het jaar 2017 als geheel die een significante stijging van de omzet en het resultaat voorspelt. “Het sterke eerste kwartaal bevestigt onze positieve visie op het verdere verloop dit jaar. Onze economische kracht is tegelijkertijd voorwaarde daarvoor om ook in 2017 in de toekomstbestendigheid van Bechtle te kunnen investeren en om consequent vooruitgang te boeken met onze strategische projecten“, aldus ceo Thomas Olemotz.