MK2 begint daar waar Bechtle eindigt!

MK2 Audiovisueel. Ervaring in beeld en geluid

MK2 is een audiovisuele dienstverlener die sinds 1999 op de Nederlandse markt actief is. De focus van MK2 ligt op het bieden van passende, innovatieve oplossingen en diensten op AV/IT gebied voor de zakelijke markt, hogere en universitaire onderwijsinstellingen en overheidsinstanties.

Op dit moment vindt er binnen de AV-markt een sterke migratie plaats richting IT. AV-oplossingen maken meer en meer gebruik van IT-infrastructuur. Efficiënt met elkaar kunnen communiceren, vergaderen en collaboreren kan enkel gerealiseerd worden wanneer IT en AV perfect op elkaar afgestemd zijn. Deze afstemming vraagt om een goede samenwerking tussen partijen op zowel het gebied van AV als IT. Een samenwerking zoals die tussen Bechtle en MK2. Zij zijn experts in hun vakgebied, kennen het klappen van de zweep en hebben de ervaring om elkaars expertise op het juiste moment toe te passen.

MK2 begint daar waar Bechtle eindigt. Waar Bechtle zich richt op onder andere netwerkinfrastructuur en de inrichting van de werkplek, richt MK2 zich op de totale invulling van de vergader-, project, samenwerkings- en opleidingsruimte. Kortom: een mooie aanvulling die voor de relaties van Bechtle leidt tot een totaaloplossing die vanuit Bechtle wordt geadviseerd, aangeboden, gerealiseerd en onderhouden. Onder andere bij de Gemeente Hollandse Kroon, MBO Utrecht en Stenden Hogeschool heeft de samenwerking tussen Bechtle en MK2 tot een succesvol resultaat geleid.

Bechtle en MK2 streven ernaar om met hun samenwerking een optimale klantbeleving te realiseren op het gebied van communiceren, vergaderen en samenwerken. Plaats- en tijdonafhankelijk, met ieder mogelijk communicatiemiddel en flexibele inzetbaarheid van AV/IT-middelen: dat is waar we voor staan.

Bechtle en MK2 streven ernaar om met hun samenwerking een optimale klantbeleving te realiseren op het gebied van communiceren, vergaderen en samenwerken.